Tiivistelmä

Karkkilan Urheilijat on sitoutunut suojaamaan jäseniensä yksityisyyttä ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn;
Muuta jäsentietoja sivun kautta, voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä.

Tietosuojaselosteella informoimme jäseniämme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin jäsen on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.
Jäsenen on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Karkkilan Urheilijoiden palveluita.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Karkkilan Urheilijat/nuorisojaosto Y:0679986-1

Anttilankatu 2-4
03600 KARKKILA

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää seurainfosta: 

info(at)karkkilanurheilijat.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
• Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
◦ Tunnistamistiedot, kuten nimi
◦ Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
◦ Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot (verkkokauppa)
◦ Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite (verkkokauppa)
◦ karkkilanurheilijat.fi sivujen käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
◦ Pelaajan valokuvauslupa

Tietojen lähde on käyttäjä itse, voit hallita tietojen käyttöä Muuta jäsentietoja-sivulla.

Mihin henkilötietojani käytetään?
Henkilötietoja käytetään
• Asiakkuuden ylläpitämiseen
• Pelaajien turvallisuuden takaamiseen
• Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
• Karkkilan urheilijoiden toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
• Tilastollisiin tarkoituksiin

Tietoja käsitellään jäsenen ja Karkkilan Urheilijoiden väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai rekisteröidyn jäsenen erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Karkkilan urheilijat säilyttää asiakastietoja Suomessa.
Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain Karkkilan Urheilijoiden rekisterin ylläpitäjällä sekä taloudenhoitajalla, tietoja käsitellään turvallisesti ja eettisesti.
Rekisterin ylläpitäjä:

Teppo Vendelin
040-3575190
info(at)karkkilanurheilijat.fi

Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Karkkilan urheilijoiden järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
• Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
• Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?
Jäsenenä sinulla on oikeus:
• Saada haltuusi itseäsi koskevat henkilötiedot, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
• Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
• Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä muuta tietoja-sivuston kautta. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi perintätiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä:

info(at)karkkilanurheilijat.fi
tai muuta tietoja-sivuston kautta

”Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toiminnan takaamiseksi.
Joukkueenjohtajat sekä valmentajat tulevat näkemään pelaajien nimet sekä huoltajien yhteystiedot, jotta pystymme takaamaan turvallisuuden harjoitus- sekä kilpailutilanteissa.
Tietosi välittyvät myös perintäpäätöksen yhteydessä perintätoimia suorittavalle taholle.
Käytämme asiakastietoja myös koripalloliiton nippulisenssien hankinnassa.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä info osoitteeseemme tai rekisterin ylläpitäjään tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:

info(at)karkkilanurheilijat.fi